Інформація про заклад

Мета діяльності – надання вищої освіти всім бажаючим, у тому числі молоді з особливими потребами, через впровадження дистанційних технологій навчання.

Матеріально-технічна база:

  • лабораторія анатомії та фізіології людини,
  • лабораторія загальної екології,
  • лабораторія хімії та лабораторія фізичної реабілітації,
  • тренажерний зал,
  • сучасні комп’ютерні класи з мережею Інтернет і мультимедійною системою,
  • бібліотека з електронними носіями,
  • читальний зал,
  • буфет.