Перелік спеціальностей

Галузь знань

Спеціальність Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання
Код Назва Код Назва Денна форма Заочна форма Денна форма

Заочна форма

10 Природничі науки 101 Екологія

10

15 2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки

10

15 2 р. 10 м.

2 р. 10 м.

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

10

15 2 р. 10 м.

2 р. 10 м.